top of page

שנות השישים העליזות

שנות ה-60 זכורות מתמונות חזקות שמתייחסות לאירועי התקופה. תרבות ההיפים המסוממים, חבורות רוק, חופש מיני ואמנות פסיכודלית גרמו לכך שהצלמים יעסקו בניכור, בעיוות צורה, במיניות ובאלימות. הדמות המייצגת את שנות ה-60 היא האדם המעוות, וההתבוננות ב'אחר' היא נושא מרכזי. ההרצאה תסקור את עבודותיהם של הצלמים החשובים באותה תקופה ותבחן כיצד התייחס כל אחד מהם למהפכה התרבותית. "רוב האנשים חיים את חייהם בדאגה מטראומות עתידיות. הפריקים נולדו עם הטראומה שלהם. הם כבר עברו את המבחן שלהם בחיים, ולכן הם אריסטוקרטים." דיאן ארבוס

שנות השישים העליזות

Garry Winogrand

bottom of page