top of page

צילום פורטרטים

אנשים החלו לצלם אנשים כבר ב-1840, ומכיוון שזמן החשיפה היה עדיין ארוך, נעזרו בתומך ראש כדי שהמצולם לא יזוז. מאז ועד היום היה צילום הדיוקן לפופולרי מאוד. בצילום זה נוצרת נקודת מפגש ייחודית וחד-פעמית בין הצלם למצולם ולצופה, ומתעוררות שאלות רבות ומעניינות. ההרצאה תעסוק בשאלות הקשורות לכוח ושליטה, לניצול ולמוסר, לאפשרות לבטא באמצעות התצלום את ה"אני האמיתי" של המצולם, וכן: האם תצלום הדיוקן מלמד על המצלם יותר מעל המצולם? ומה מגלים תצלומי הדיוקן על החברה ועל התרבות.

צילום פורטרטים

bottom of page