top of page

צילום משפחתי

טריש מוריסה מנסה להעריך מחדש את היחסים במשפחתה, דרך התבוננות בצילומי משפחה ישנים. בשיתוף פעולה עם אחותה הגדולה היא משחזרת צילומים ישנים, ובעזרת הבגדים, שפת הגוף וההעמדה היא מתייחסת למורכבות העולה מסוג הצילום הזה ומנסה לברר את המשמעויות הפסיכולוגיות החבויות במשפחה. מי עומד בתמונה ליד מי? מי נעדר? מי צילם את התמונה? ההרצאה תבדוק כיוונים שונים של עבודות צילום המתייחסות לצילומי האלבום המשפחתי ולמסרים המשניים העולים מבעד לעדשה.

צילום משפחתי

bottom of page