top of page

גבול האינטימיות

הצלמת נאן גולדין מתעדת שנים רבות את חייה האישיים ביותר ואת חיי "משפחת החברים" הקרובים שלה. בצילום המופיע פה היא צילמה את עצמה אחרי שהוכתה על ידי בן-זוגה. ההרצאה מעלה לדיון כמה מהסוגיות החשובות המאפיינות סוג צילום כזה. מהו הגבול של האינטימיות, האם כל דבר ראוי לחשיפה? מה מאפיין צילומים כאלה מבחינה חזותית? מתי התחילו לעסוק בנושאים אינטימיים בצילום ולאלו מטרות?

גבול האינטימיות

bottom of page