בזמן הנכון ובמקום הנכון

את הצילום הזה צילם ELLIOTT ERWITT בפריז בשנת 1989 ההרצאה בודקת דרכי ביטוי שונות להתייחסות הצילום למושג הזמן. מה מאפיין את הז'אנר של צילומי החטף? מהו 'הרגע המכריע'? כיצד הוא בא לידי ביטוי אצל צלמים שונים. צלם וצילום בשאלת הזמן והמקום.

בזמן הנכון ובמקום הנכון