top of page

איך הכל התחיל?

הולדת הצילום, הטכניקות הראשונות והצילומים הראשונים זהו הצילום הראשון שצולם בשנת 1826 ונשמר. יוצרו הוא ניספור נייפס, וזמן החשיפה היה 8 שעות. ההרצאה סוקרת את הטכניקות והטכנולוגיות הצילומיות מ-1839 - שנת הולדת הצילום - ועד אמצע שנות ה-50 של המאה ה-19, ועונה על שאלות כגון: איך הצליחו לקצר את זמן החשיפה, מתי התחילו לצלם בני-אדם, וכיצד משתמשים צלמים עכשוויים בטכניקות מן המאה ה-19.

איך הכל התחיל?

bottom of page