top of page

תחילת הצילום התיעודי

בשנת 1855 יצא הצלם רוג'ר פנטון מאנגליה לחצי-האי קרים כדי לתעד את המלחמה שהתחוללה שם. צילומיו הם הצילומים הראשונים המתעדים מלחמה. מה מאפיין את ראשית הצילום התיעודי? איך נראו צילומי המלחמה הראשונים מבחינה טכנית ומבחינת התפיסה? מה היה השינוי הגדול שהתחיל שנים מעטות לאחר מכן עם תיעוד מלחמת האזרחים בארה"ב? ומה ההבדלים בין צילומים אלה לצילומי המלחמות של ימינו? ההרצאה תנסה להשיב על שאלות אלה ואחרות.

תחילת הצילום התיעודי

bottom of page