top of page

צילום ומדע

זה דבר רגיל לומר שצילום שינה את הדרך שאנחנו רואים את העולם. במאה ה -19, לעומת זאת, ובמיוחד בתחום המדע, זה היה נכון, פשוטו כמשמעו. יתר על כן, התפשטותו של הצילום עזרה לעודד ז'אנר של מדע פופולרי. התמונות הדרמטיות שנעשו על ידי הצלמים המוקדמים אלה קרבו את המדע גם לציבור ההמום. ככל שהתפתחה הטכנולוגיה הצילומית כך נחשפנו לצילומים יותר מדהימים. Lennart Nilsson הוא צלם ומדען שוודי שצילם עוברי אדם ונושאים רפואיים אחרים. הוא זכה לתהילה בינלאומית בשנת 1965, כאשר התמונות של העוברים הופיעו על השער ועל ששה עשר עמודים של מגזין LIFE.

צילום ומדע

bottom of page