top of page

האם הצילום יודע לשקר?

הדחף לשנות תמונות מצלמה הוא עתיק כמו צילום עצמו ורק השיטות השתנו. היום כל מניפולציה קשורה עם צילום דיגיטלי, אבל מסתבר שכל המניפולציות היו קיימות עוד לפני הצילום הדיגיטלי - החלקת קמטים, הצרת קו מותניים, הרזיה, הוספת אנשים לסצנה (או הסרתם) ויצירת אירועים שמעולם לא התרחשו.
במהלך שני העשורים האחרונים, הטכנולוגיה הדיגיטלית הפכה את כולנו יותר מודעים לגמישות של הדימוי הצילומי, ולשאלות העולות בקשר לאמון בעדותה של המצלמה.
היחסים המורכבים של הצילום לאמת היו קיימים תמיד. הפתגם הישן "המצלמה לא משקרת" תמיד היה בדיוני.

האם הצילום יודע לשקר?

Richard Avedon

bottom of page