top of page

קורסי צילום

הנסיון הרב שצברתי לאורך השנים בהוראת צילום במכללה האקדמית ויצו בחיפה ובמכללה האקדמית הדסה ירושלים, איפשר לי לפתח מספר קורסים ייחודים המשלבים תיאוריה ופרקטיקה בתחום הצילום. הקורסים מועברים לפי דרישה ובהזמנה מראש. 
 
הקורסים מתאימים למוסדות, לארגונים ולמלכ"רים.
ניתן להזמין גם הרצאות ספיצפיות מהקורסים ומגוון ההרצאות הקיימות.

קורס יסודות הצילום

מטרת הקורס:  הקורס נועד לפתח ולהרחיב את מודעותו של המשתתף לאפשרות לשלוט ולהשפיע על פעולת הצילום, ולעודד אותו לקחת אחריות על מגוון ההחלטות שנעשות בזמן הצילום ולאחר מכן עד להצגתו. הקורס מגשר בין הצד הטכני של הצילום ("האיך") והצד שמתעסק בביטוי האישי ("המה") תוך לימוד כלי הביטוי הייחודיים של המצלמה והאפשרויות שזו מעניקה לנו כיוצרים מבחינה חזותית ורעיונית. השאלה שמעלה הקורס היא באיזו מידה הצילום הואמדיום שיש בו בחירה, באיזה אופן ניצול האמצעים הטכניים והמגבלות שהמצלמה מעמידה לרשותנו מאפשרים לנו להתערב במציאות המצולמת ולהביע באמצעותה עמדה.

פירוט נושאי הלימוד:              

 • הכרת המצלמה                      

 • בחירת נושא הצילום                 

 • קומפוזיציה                               

 • אור                                           

 • מושג הזמן בצילום

 • אסתטיקה של חדות וטשטוש

 • הגדרת הפריים וגבולותיו

 • יציאה משותפת לצילום

 • ועוד...

משך הקורס:

8 מפגשים של 3 שעות

קורס צילום למתקדמים: מהצילום הבודד לסדרת תמונות

הקורס מיועד לאנשים שיש להם ידע בצילום ומעוניינים לשכלל אותו ואת יכולת הביטוי בצילום. בין השאר :

 • נלמד איך לבנות שפה צילומית אישית וייחודית ואיך לבנות סדרת צילומים תוך עבודה על נושא אישי.

 • נבחן את האפשרויות הגלומות במבנה הסדרה כאמצעי להעברת משמעויות 

 • נתנסה בתהליכי עבודה שונים.

בין הנושאים שנדון בהם:
 

 • החלטות חזותיות ותוכנית בדרך לבניית סדרת צילומים.

 • עריכת ובניית קבוצת תמונות

 • אופני תלייה ותצוגה בחלל

 • צילום בשילוב חומרים שונים

 • צילום מורכב

 • צילום בשילוב טקסט

 • ועוד

משך הקורס:

10 מפגשים של 3 שעות

bottom of page